Treenerikutsed

MTÜ Eesti kepikõnni liit väljastab järgmisi treenerikutseid:

– EKR 3
– EKR 4
– EKR 5

Koolituste osas lisatakse info üles jooksvalt uudistevoos.

Üldainete tasemekoolituste osas leiate infot: http://www.sport.ee/et/treenerid#ankur2

Kõik dokumendid esitatakse https://minu.treenerikutse.ee/, paberkandjal dokumentide vastuvõttu ei toimu.

Kutse esmakordsel taotlemisel elektroonilisse keskkonda sisestatavad dokumendid:

Esmakordselt taotlemisel on koolitused: üldained + erialane õppekavale vastav tasemekoolitus + esmaabi

1) avaldab keskkonnas kutsetaotlemise soovi sisendklahvi uus taotlus kaudu ja sisestab taotletava kutsetaseme ning spetsialiseerumise
2) taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib keskkond vormikohase CV
3) laeb keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
4) laeb keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist
5) tasemekoolituse üldainete läbimist tõendavad dokumendid laetakse keskkonda koolitaja poolt
6) laeb keskkonda tasemekoolituse erialaosa ja täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid
7) laeb keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
8) märgib lastega töötamise piirangute puudumise vastavalt lastekaitseseaduse § 20 alusel.

Kutse taastaotlemisel elektroonilisse keskkonda sisestatavad dokumendid:

Taastaotlemisel koolitused: viimase 4 aasta jooksul läbitud erialased täiendkoolitused + esmaabi

1) avaldab keskkonnas kutse taastaotlemise soovi sisendklahvi uus taotlus kaudu ja sisestab taotletava kutsetaseme ning spetsialiseerumise
2) taotleja poolt sisestatud andmete põhjal genereerib keskkond vormikohase CV
3) laeb keskkonda koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart)
4) laeb keskkonda koopia haridust tõendavast dokumendist
5) laeb keskkonda täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid
6) laeb keskkonda maksekorralduse koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.
7) märgib lastega töötamise piirangute puudumise vastavalt lastekaitseseaduse § 20 alusel.

Abitreeneri (EKR 3) kutse taotlemise eelduseks on:

* EKR 3 õppematerjalide läbitöötamine
* Vanus vähemalt 18 aastat
* Abitreeneri, tase 3 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes (30 tundi) ja kepikõnni treeneri tasemekoolituse programmis vähemalt 30 tundi – spetsialiseerumine erialal
* Viimase nelja aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)
* Soovitavalt keskharidus

Nooremtreeneri (EKR 4) kutse taotlemise eelduseks on:

Variant 1:
* EKR 4 õppematerjalide läbitöötamine
* Abitreeneri, tase 3 kutse omamine, lisaks abitreeneri tasemekoolitusele kogumahus 60 tundi nooremtreeneri
* Tase 4 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 50 tundi ja spetsialiseerumise erialal – spordialal vähemalt 50 tundi
* Viimase nelja aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)
* Vähemalt 1-aastane erialane töökogemus abitreeneri, tase 3 kutsetasemel
* Soovitavalt keskharidus

Variant 2:
* Kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel
* Viimase nelja aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi).

Treeneri (EKR 5) kutse taotlemise eelduseks on:

EKR 5 õppematerjalid on veel koostamisel

Variant 1:

* EKR 5 õppematerjalide läbitöötamine
* Abitreeneri, tase 4 kutse omamine, lisaks abitreeneri ja nooremtreeneri tasemekoolitustele kogumahus 160 tundi
* Treeneri, tase 5 tasemekoolitus läbimine spordi üldainetes mahus 70 tundi ja spetsialiseerumise erialal – spordialal vähemalt 70 tundi
* Viimase nelja aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)
* Vähemalt 3-aastane erialane töökogemus abitreeneri, tase 3 ja nooremtreeneri, tase 4 kutsetasemel kokku

Variant 2:

* EKR 5 õppematerjalide läbitöötamine
* Viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel
* Viimase nelja aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)
* Vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimasel 4 aasta jooksul

Variant 3:

* EKR 5 õppematerjalide läbitöötamine
* 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel
* Viimase nelja aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi)
* Vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul.